Speelclub


De speelclubbers (9-10jaar) zijn zeker niet te onderschatten. Ze zijn misschien kleine deugnieten, maar ze kunnen zeker hun mannetje staan!

 

Speelclubbers houden van spelen, zo simpel is dat! Ze ontdekken de wereld en zijn onnoemelijk nieuwsgierig. Ze dollen en rennen door het bos, verkleden zich en kruipen allemaal samen voor of zelfs in de poppenkast. Of ze trekken eropuit voor een tocht vol spelletjes, plezante liedjes en gekke opdrachten. Ze worden ook al wat mondiger: de leiding zal het geweten hebben! Bij de speelclub leren kinderen al wat meer samen spelen. Vriendschappen ontstaan, banden worden gesmeed.

  

Speelcubleiding

• Celeste Lepee ~ 0486 96 15 11 ~ lepeeceleste@gmail.com

• Elena Lefever ~ 0479 62 94 13 ~ elenalefever28@gmail.com